مقام اوّل شرکت تراکتورسازي ايران در رشته ماشين آلات

در رتبه بندي سازمان مدير صنعتي صورت پذيرفت : مقام اوّل شرکت تراکتورسازي ايران در رشته ماشين آلات.

در رتبه بندي سازمان مدير صنعتي صورت پذيرفت : مقام اوّل شرکت تراکتورسازي ايران در رشته ماشين آلات
گروه صنعتي تراكتورسازي ايران در بيست و دومين همايش انتخاب شركت هاي برتر ايران كه توسط سازمان مديريت صنعتي ايران و باهدف ارائه تصويري روشن از جايگاه بنگاه‌هاي اقتصادي و گروه‌هاي صنعتي مختلف، برگزار مي گرديد؛ توانست از بين بيش از 1000 بنگاه منتخب ايران رتبه نخست را در گروه ماشين آلات ، تجهيزات و صنايع فلزي كسب نمايد.
بيست و دومين سال رتبه بنديIMI-100، پانصد شرکت بزرگ کشور ( بر اساس اطلاعات سال مالي 1397 ) در محل سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار گرديد . در اين همايش که تحت عنوان بيست و دومين سال رتبه بندي 500 شرکت برتر کشور با عنوان (100 IMI ) ،برگزار گرديد، شرکت تراکتورسازي ايران به عنوان برگزيده ي نخست در گروه ماشين آلات معرفي و با دريافت لوح و تنديس ويژه همايش مورد تقدير قرار گرفت .
سازمان مديريت صنعتي ايران بعنوان مجري انتخاب شركت هاي برتر ايران، همه ساله (و براساس اطلاعات مالي سال قبل ) اقدام به انتخاب و معرفي شركتهاي برتر و پيشرو ايران در گروه‌هاي مختلف صنعتي مي‌نمايد. در الگوي گزينشي IMI100 ، پس از گزينش و رتبه‌بندي شركت‌ها براساس شاخص‌ "حجم فروش"، و تشكيل ليست 500 شركت برتر ايران كه بنگاه ها برمبناي ميزان فروش حائز يكي از رتبه‌هاي 1 تا 500 مي‌گردند؛ اين شركت‌ها براساس 33 زير شاخص فرعي مانند ارزش افزوده، بهره وري كل عوامل، بازده فروش، صادرات و.... نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرند و شركت برتر هر گروه انتخاب و معرفي مي گردد.
براين اساس امسال و در بيست و دومين دوره اين همايش گروه صنعتي تراكتورسازي ايران توانست پس از پشت سرگذاردن تمامي رقبا، حائز رتبه نخست در گروه ماشين آلات، تجهيزات و صنايع فلزي گردد. اهميت اين انتخاب از آنجائي بيش تر مورد نظر قرار مي گيرد كه سال 1397 و همزمان با آغاز و تشديد دوره دوم تحريم ها اكثر صنايع كشور دچار ركود و مشكل گرديد ولي بحمدا... گروه صنعتي تراكتورسازي ايران در سايه تلاش كليه پرسنل و مديريت هوشمندانه مجموعه نه تنها اسير مشكلات نگرديد بلكه با عبور از اين محدوديت ها و تنگناها توانست در گروه مربوطه صاحب جايگاه نخست در كشور گردد.