تراکتورسازي ميزبان جلسة اتاق فکر خبرگان آموزش صنايع استان

جلسة اعضاي اتاق فکر خبرگان آموزش در صنايع استان به همت اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و با همکاري واحد آموزش گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، با حضور مهندس نماينده مدير کل سازمان آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي ، دکتر حميد عيوضي معاون پشتيباني و منابع انساني گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، جمعي از صاحب نظران آموزشي و مديران آموزش صنايع استان در سالن جلسات مجتمع تراکتورسازي تبريز برگزار گرديد .

دومين جلسة اعضاي اتاق فکر خبرگان آموزش در صنايع استان ، به همت ادارة کل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي در محل مجتمع تراکتورسازي تبريز برگزار گرديد .
جلسة اعضاي اتاق فکر خبرگان آموزش در صنايع استان به همت اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و با همکاري واحد آموزش گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، با حضور مهندس نماينده مدير کل سازمان آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي ، دکتر حميد عيوضي معاون پشتيباني و منابع انساني گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، جمعي از صاحب نظران آموزشي و مديران آموزش صنايع استان در سالن جلسات مجتمع تراکتورسازي تبريز برگزار گرديد .
در اين جلسه دکتر عيوضي ، معاون پشتيباني و منابع انساني گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ضمن خير مقدم به مدعوين ، در خصوص طرح پيشنهادي تجليل از بنگاه هاي اقتصادي يادگيرندة برتر در حوزه هاي مهارتي به ايراد سخن پرداخته ، آموزش را محوري ترين اصل در توسعه صنايع و منابع انساني عنوان نموده ، افزود : با توسعة امر آموزش و ارتقاء آموزش هاي مهارتي ، تخصص گرايي و توجه به نخبگان و دانش هاي مهارتي ، معنا پيدا مي کنند .
مهندس نماينده ، مدير کل سازمان آموزش فني و حرفه اي نيز در خصوص چگونگي اجراي آموزش هاي دوگانه در بنگاه هاي اقتصادي به بيان سخن پرداخت و افزود : توسعة آموزشگاه هاي آزاد جهت تربيت نيروي مهارتي از گزينه هايي است که مي تواند در توسعة آموزشهاي حين کار براي شاغلين شرکتها و صنايع استان ، مفيد فايده قرار گيرد .
در ادامة اين جلسه ، نمايندگان صنايع استان نيز ، نکته نظرات خود را در خصوص دستور جلسه اعلام و خواستار تداوم اين جلسات جهت بهره وري بهتر آموزشي و تأثير آن در بنگاه هاي هدف شدند . شايان ذکر است در پايان جلسه ، اعضاي اتاق فکر آموزش صنايع استان ، با حضور در کارگاه ها و کارخانجات مجتمع تراکتورسازي تبريز ، از قابليت ها ، تجهيزات و خودکفائي هاي صورت پذيرفته در صنعت تراکتور ، بازديد به عمل آوردند .
اضافه مي نمايد کارگاه آموزشي جوار کارگاهي با نظارت اداره کل فني و حرفه اي استان ، هم اکنون در مجتمع تراکتورسازي تبريز ، فعال بوده و خدمات آموزشي ارائه مي دهد .