خدمات تاريخي مهندس توکلي براي توسعه صنعتي تبريز فراموش ناشدني است

مديرعامل گروه تراکتورسازي ايران گفت: : افراد نادري مثل مهندس توکلي که هم تخصص داشتند و هم ايمان و صداقت شان زبان زد عام و خاص بود، با خدمات تاريخي شان در تبريز نقشي بزرگ و غير قابل انکار را در توسعه تبريز و کشورمان ايفا کردند.

"ابوالفتح ابراهيمي" با ابراز تاسف عميق، فقدان مهندس تقي توکلي را تسليت گفت و افزود: مهندس توکلي با عشق و تعصب هر آنچه در توان داشت را براي خدمت به کشور و زادگاهش تبريز به کار بست.

وي ادامه داد: صنايع مادر و بزرگي که ايشان در تبريز و ساير نقاط کشور پايه گذاري کرده اند، بعد از 50 سال هنوز هم منشاء خير، برکت و فرصت براي جويندگان کار و توليد است.

مديرعامل گروه تراکتورسازي ايران به نقش تاريخي مهندس توکلي در بنيان گذاري صنايع بزرگ در تبريز به خصوص گروه ماشين سازي تبريز و گروه تراکتورسازي ايران اشاره کرد و گفت: اگر اين صنايع با همت مهندس توکلي در تبريز به وجود نمي آمد، امروز معلوم نبود تبريز چه وضعيتي داشت و در چه جايگاهي بود.

ابراهيمي ادامه داد: افراد نادري مثل مهندس توکلي که هم تخصص داشتند و هم ايمان و صداقت شان زبان زد عام و خاص بود، با خدمات تاريخي شان در تبريز نقشي بزرگ و غير قابل انکار را در توسعه تبريز و کشورمان ايفا کردند.

وي گفت: اگر بخواهيم تعداد انگشت شماري از افراد تاثيرگذار در تاريخ تبريز را نام ببريم، قطعاً مهندس توکلي يکي از آن هاست. اقدام ايشان در بنيان گذاري گروه مادر صنعتي ماشين سازي تبريز و مجموعه مراکز آموزشي و شرکت هاي تابعه آن، يک حرکت بنيادين و نقطه عطفي در توسعه تبريز بزرگ بود.

نائب رئيس اول اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز ادامه داد: اين شخصيت بزرگوار با تعهد و بدون کوچکترين چشم داشتي و به دور از حب و بغض هاي سياسي در همه طول عمر با برکت خود هر چه در توان داشت در خدمت مردم و کشور قرار داد و ما مديون مهندس توکلي هستيم.

ابراهيمي گفت: وقتي مي گوييم تبريز و آذربايجان شرقي يکي از قطب هاي صنعت و تجارت کشور است، به پشتوانه تلاش ها و همت مهندس توکلي است که با ايجاد واحدهاي بزرگ و مادر صنعتي باعث رشد و پاگيري واحدهاي کوچک، متوسط و بزرگ متعددي و پرشماري در استان شد.

مديرعامل گروه تراکتورسازي ايران تاکيد کرد: ما خدمات صادقانه ايشان را هيچ گاه فراموش نمي کنيم و اميدوارم با همت اتاق بازرگاني، بخش خصوصي و مسئولان دولتي استان بزرگداشتي در شان و مقام والاي ايشان برگزار شود تا مردم تبريز و استان بتوانند دين خود را در تجليل از مقام پدر صنعت آذربايجان ادا کنند.