برگزاري جشن بزرگ دانش آموزي در تراکتورسازي

همزمان بابازگشائي مدارس و به منظور ايجاد انگيزش و تجليل از دانش آموزان ممتاز پرسنل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و شرکتهاي تحت پوشش ، مراسم بزرگ دانش آموزي در محل سالن چند منظوره باشگاه تراکتورسازي تبريز برگزار گرديد .

همزمان بابازگشائي مدارس و به منظور ايجاد انگيزش و تجليل از دانش آموزان ممتاز پرسنل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و شرکتهاي تحت پوشش ، مراسم بزرگ دانش آموزي در محل سالن چند منظوره باشگاه تراکتورسازي تبريز برگزار گرديد .

ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با توصية دانش آموزان به رهروي از علم و تاسّي از تقواي الهي ، از علم توأم با دين ، به عنوان تنها نقشه راه هدايت انسانها ياد کرد و افزود : شما دانش آموزان ممتاز به عنوان نخبگان امروز ، آينده سازان فردا خواهيد بود و به عنوان مديران آينده چرخ ادارة مملکت ، با دستان شماخواهد چرخيد .

وي از دانش آموزان و جمع صميمي خانواده ها درخواست کرد تا با آرام نگه داشتن محيط خانواده ،در تقويت روحيه پدران خود که در کارخانه تلاش صادقانه و خالصانه انجام مي دهندسهيم باشند .

اضافه مي نمايددر اين برنامه حدود 3500 نفر از پرسنل و خانواده هاي آنها حضور داشتند که چندين گروه هنري از تهران و استان براي حضار ، هنرنمائي کردند .