افتتاح مرکز جوار و بين کارگاهي تراکتورسازي ايران

طي مراسمي مرکز جوار بين کارگاهي تراکتورسازي ايران در محل سازمان آموزش تراکتورسازي ايران افتتاح گرديد .

همزمان با روز مهارت در کشور ، طي مراسمي به صورت ويدئو کنفرانس ، مرکز جوار و بين کارگاهي تراکتورسازي ايران ، توسط رئيس سازمان فني و حرفه اي کشور افتتاح گرديد . در اين مراسم که حسيني مدير کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي ، سمساري مدير کلّ تأمين اجتماعي و نماينده ، مدير کلّ فني و حرفه اي آذربايجان شرقي و جمع ديگري از مديران سازمانها و شرکتها حضور داشتند ، پس از افتتاح اين مرکز ، از کارخانجات مجتمع تراکتورسازي تبريز ، بازديد به عمل آوردند .

شايان ذکر است در شروع اين مراسم ، دکتر عيوضي معاون اداري و پشتيباني گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، ضمن معرفي اجمالي شرکت و ارائه گزارش مختصر از فعاليت هاي آموزشي گروه ، ايجاد اين مرکز را نشانه اي از علاقه مديريت و دست اندرکاران اين گروه ، براي توسعه آموزش پرسنل و کسب مهارت آنها عنوان نمود .

در ادامه ، نماينده ، مدير کلّ فني و حرفه اي استان نيز با تشکر از فعاليتهاي ارزشمند اين گروه صنعتي ، مجموعه تراکتورسازي را افتخاري براي صنعت استان و کشور عنوان نموده و افزود : استقبال مسئولين تراکتورسازي از ايجاد چنين مراکزي براي مهارت افزائي و آموزش ضمن خدمت پرسنل ، امري مغتنم و ثمربخش است .