حضور مدير کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي در مجتمع تراکتورسازي تبريز

حسيني مدير کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان آذربايجان شرقي به همراه پناهي ، معاون امور اجتماعي اين اداره ، از کارخانجات گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در تبريز بازديد به عمل آورده و با کارگران و مديران اين مجموعه ، به مذاکره پرداخته و از وضعيت موجود ابراز رضايت نمود .

ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران نيز، با اعلام اينکه کارهاي رفاهي خوبي براي پرسنل ، ازجمله احداث رستوران ويژه خانواده محترم کارگران و ترميم وبازسازي سالن چند منظوره ورزشي و سونا و استخر مجتمع فرهنگي ورزشي که در آينده نزديک مورد بهره برداري قرار مي گيرد ، از عزم جدي شرکت براي توسعه رفاهي همکاران خبر داد .

لازم به يادآوري است در پايان اين مذاکرات ، حسيني مدير کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي به همراه هيئت همراه از فعايتهاي صورت گرفته در توسعه اماکن ورزشي اين شرکت بازديد به عمل آورده و توضيحات محمد جواد دلفکار ، معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني تراکتورسازي ايران را در خصوص فعاليت هاي انجام يافته را شنيدند .