بازديد استاندار آذربايجان غربي از تراکتورسازي تبريز

دکتر شهرياري استاندار آذربايجان غربي به همراه مهندس حسيني معاون اقتصادي استاندار و جمع ديگري از فعالان اقتصادي و صنعتي اين استان ، از مجتمع تراکتورسازي تبريز بازديد به عمل آورد .

در اين بازديد که مهندس ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، مهمانان را همراهي مي کردند ، از کارخانجات توليد ، مونتاژ و شرکتهاي موتورسازان ، ريخته گري و خدمات صنعتي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران بازديد به عمل آورده و از نزديک در جريان فعاليتهاي انجام يافته قرار گرفتند .

در اين بازديد ، استاندار آذربايجان غربي ، با تحسين خدمات و فعاليتهاي اساسي صورت گرفته در جهت خودکفائي ، چنين موفقيتهائي را ناشي از تفکر جهادي و مديريت هاي دلسوز و خلاقانه عنوان کرد و افزود ، تراکتورسازي اروميه به عنوان يکي از شرکتهاي اقماري گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به عنوان بزرگترين واحد صنعتي آذربايجان غربي محسوب مي شود و استانداري ، آمادة حمايت از هرگونه کارآفريني و فعاليتهاي ممتاز آن شرکت مي باشد .