لزوم بازنگري در ماليات استان‎ها با توجه به افزايش نرخ ارز و درآمدهاي نفتي

نايب رئيس اتاق بازرگاني تبريز بر لزوم بازنگري در ماليات استان‎ها با توجه به افزايش نرخ ارز و درآمدهاي نفتي تاکيد کرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، ابوالفتح ابراهيمي عصر امروز در ديدار اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تبريز با رئيس سازمان امور مالياتي کشور اظهار کرد: با توجه به پيچيدگي هايي که در شرايط اقتصادي کشور ايجاد شده و تشکل هايي که توسط آمريکا و دول تابعه بر عليه تجارت، اقتصاد و توليد کشور صف آرايي کرده اند، ضرورت همبستگي و تعامل بين مسوولان و بخش خصوصي بيشتر احساس مي شود.

وي افزود: شرايط بغرنج کسب و کار و انتقال ارز ايجاب مي کند اعتماد مسوولان و دولتمردان به بخش خصوصي تقويت شود که صداقت بخش خصوصي در انجام کار و توليد لازمه اين اعتماد و ايجاد همبستگي است.

ابراهيمي در عين حال خاطرنشان کرد: درآمدهاي دولت از محل فروش نفت مشخص بوده و با توجه به افزايش نرخ ارز لازم است در مورد ماليات استان ها بازنگري شود چرا که در سال هاي قبل کار کارشناسي دقيقي در اين ارتباط انجام نشده است.

نايب رئيس اتاق بازرگاني تبريز با بيان اينکه قانون ماليات بر ارزش افزوده در حال رسيدگي در صحن مجلس است، افزود: جهت رفع ابهامات و شفاف سازي در اين عرصه نيز تعامل بيشتري با بخش خصوصي لازم است.