حضور پر رنگ تراکتورسازي ايران در نمايشگاه اُتومکانيکا استانبول

نمايشگاه اتومکانيکا استانبول (Automechanika Istanbul) از۱۶الي۱۹فروردين ۱۳۹۷ در شهر استانبول کشور ترکيه برگزار مي گردد.

نمايشگاه اتومکانيکا استانبول (Automechanika Istanbul ) مهمترين نمايشگاه بين المللي ترکيه در زمينه صنعت خودرو است که تراکتورسازي ايران نيز مطابق معمول همه ساله، باحضور موثرشرکت هاي تحت پوشش خود در آن شرکت مي کند.

کارشناسان معتقدند که ورود به بازار خودروي ترکيه مستلزم آمادگي و ظرافت است و اگر مي خواهيد به اين بازار به سرعت در حال رشد وارد شويد يا اگر خواهان گسترش کسب و کار حاضر خود در ترکيه هستيد، اتومکانيکا استانبول سکوي مناسبي براي شماست. اين نمايشگاه با گردآوري فعالين اصلي اين صنعت از ترکيه و اروپا، تبديل به يک مرکز ملاقات براي بازرگانان ترکيه و ديگر فعالان اين صنعت از کشورهاي همسايه و مناطق اطراف شده است. نمايشگاه اتومکانيکا استانبول (Automechanika Istanbul ) يک رويداد مهم است براي معرفي محصولات باکيفيت ايراني که اميد است بهره کافي از آن برده شود.