هفدهمين همايش “روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان” واعطاي تنديس به تراکتورسازي ايران

در تقويم رسمي کشور، نهم اسفندماه به نام “روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان” نامگذاري شده است . هرساله سازمان حمايت از مصرف کنندگان در اين روز همايشي با همين عنوان برگزار و به شرکت هايي که در زمينه رعايت حقوق مصرف کنندگان امتياز موردنظر را کسب نموده باشند، گواهينامه و تنديس اعطا مي نمايد.

در تقويم رسمي کشور، نهم اسفندماه به نام “روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان” نامگذاري شده است . هرساله سازمان حمايت از مصرف کنندگان در اين روز همايشي با همين عنوان برگزار و به شرکت هايي که در زمينه رعايت حقوق مصرف کنندگان امتياز موردنظر را کسب نموده باشند، گواهينامه و تنديس اعطا مي نمايد.

 

سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان هدف از برگزاري اين همايش را اينچنين عنوان مي نمايد:

انگيزه و انجام رقابت سالم در جهت ارائه محصولات و خدمات با کيفيت برتر، ترغيب مصرف کنندگان به استفاده از محصولات واحدهاي توليدي در قالب کالا و خدمات از جمله اهداف شرکتهاي متقاضي دريافت گواهينامه برتر از اين همايش مي باشد.

رويکرد اصلي برگزاري همايش روز ملي، فرهنگ سازي و ايجاد زمينه لازم براي مصرف کنندگان هم از نظر آشنايي با حقوق خود و هم تشويق ايشان به استفاده از کالا و خدمات واحدهاي اقتصادي که داراي گواهينامه و نشان برتر در رعايت حقوق مصرف کنندگان هستند، مي باشد.

همچنين هدف اصلي از برگزاري همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان، نهادينه سازي فرهنگ احترام و رعايت حقوق مصرف کنندگان در بين همه توليد کنندگان و فعالان عرصه اقتصادي است. شرکت هايي استحقاق دريافت لوح و تنديس هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان را دارند که در اين سازمان و ادارات کل تعزيرات حکومتي سراسر کشور محکوميت قطعي نداشته و فعاليت آنها منطبق با انتظار مصرف کننده و در راستا و استيفاي حقوق مصرف کنندگان باشند و قطعا” واحدهاي صحيح العمل مورد حمايت قانوني سازمان قرار دارند.

 

 در اين راستا جلسه کميته فني سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان برگزار  وشرکت هايي راکه در راستاي چهارچوب هاي معرفي شده تلاش هاي ويژه اي داشتند درمرکزهمايش هاي بين المللي صداوسيما مورد تجليل قرار دادند که تراکتورسازي ايران ازمهمترين اين شرکت ها بود.