ديدار مدير اجرائي ايران تک با مدير عامل تراکتورسازي ايران

خانم عليزاد اشرفي ( خيرآور ) مدير اجرائي سازمان مديريت صنعتي آذربايجان شرقي و مجري همايش ايران تک به منظور تبادل نظر با ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و نائب رئيس اتاق تبريز در مجنمع تراکتورسازي تبريز ديدار و گفتگو کرد .

خانم عليزاد اشرفي ( خيرآور ) مدير اجرائي سازمان مديريت صنعتي آذربايجان شرقي و مجري همايش ايران تک به منظور تبادل نظر با ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و نائب رئيس اتاق تبريز در مجنمع تراکتورسازي تبريز ديدار و گفتگو کرد .

در اين ديدار ، خانم عليزاد اشرفي ضمن تقدير از حضور مؤثر گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، در رويداد بزرگ ايران تک ، مشارکت شرکت هايي مهم همچون تراکتورسازي را باعث ارتقائ سطح و وزن  چنين حرکت هاعنوان کرد .

ابوالفتح ابراهيمي ، مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران نيز با ابراز خرسندي از حضور مديريت اجرايي همايش ايران تک در مجموعة تراکتورسازي تبريز ، از حرکت ايران تک به عنوان مهمترين رويداد در منطقه و غرب کشور ياد کرده ، ابراز اميدواري کرد که گستره اين حرکت سنجشي، وسيع تر شده و استانهاي بزرگ ديگري را هم شامل شود ،

ابراهيمي ، صداقت و سنجش هاي کارشناسانه در ارزيابي هاي ايران تک را اميدوار کننده عنوان کرده ، وجود چنين مجموعه هايي را براي استان و منطقه مهم ارزيابي نمود .

وي در پايان ، آمادگي تراکتورسازي را براي اجراي هر چه بهتر اين همايش در سال 1397 اعلام نمود .