" ايران تک " تراکتورسازي ايران را برترين شرکت هاي منطقه غرب و شمال غرب کشور معرفي کرد

پنجمين دوره طرح "ايران تک" معرفي شرکت هاي برتر منطقه غرب و شمال غرب کشور برگزار شد

پنجمين دوره از طرح "ايران تک" - معرفي شرکت هاي برتر منطقه غرب و شمال غرب کشور- با حضور مقامات استاني و همچنين گروه هاي صنعتي شرکت کننده در اين طرح از پنج استان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان و کرمانشاه در مجتمع پتروشيمي تبريز، برگزار شد.

"ايران تک" که به همت مديريت صنعتي آذربايجان شرقي طرح ريزي و اجرا مي شود، در طول پنج دوره اخير اصلي ترين اهداف و مزاياي خود را در، شفاف سازي فضاي کسب و کار، تثبيت جايگاه اقتصادي شرکت هاي استاني و منطقه اي و رتبه بندي آنها از نظر ميزان تأثير گذاري در اقتصاد استاني، منطقه اي و ملي، آرايش بنگاه هاي بزرگ منطقه غرب و شمال غرب کشور در کنار يکديگر و نحوه تغيير آن در طول زمان، ايجاد سيستم پاداش اجتماعي براي کارآفرينان و شرکت هاي مولد، افزايش رقابت پذيري شرکت هاي بزرگ منطقه در تعامل با اقتصاد ملي و جهاني، آسان تر نمودن تصميم گيري براي افراد متخصص و نخبگان جوياي کار در انتخاب محل اشتغال خود، تسهيل شرايط تصميم گيري سرمايه گذاران در خصوص راه اندازي کسب و کار جديد، جلب توجه سياست گذاران و سرمايه گذاران و جذب و نگهداري افراد با استعداد منطقه، ميداند.

"ايران تک" براي گروه هاي مختلف در جامعه از جمله سياست گذاران، سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي داراي اهميت هاي نظير، تحليل روند اقتصادي منطقه، تدوين سياست هاي اصلاحي، تحليل بازار سرمايه، شناسايي فرصت هاي همکاري اقتصادي و تشويق رقابت در بخش دولتي و خصوصي مي باشد.شايان ذکر است درپايان اين همايش، گروه صنعتي تراکتورسازي ايران؛ در رشته خودرو، نيروي محرکه، تجهيزات نقليه موتوري؛رتبه برتر را به خود احتصاص داد.