نشريات

خبرگزاري ها

خبرگزاري ها

سايتهاي خبري

سايتهاي خبري

اخبار


مديرعامل شرکت خدمات صنعتي گروه تراكتورسازي ايران با اعلام اين خبر گفت: محصول بيل بكهو توسط واحد فني مهندسي شركت خدمات صنعتي تراكتورسازي طراحي و توليد شده است.
یک شنیه 05 مرداد 1393