نشريات

خبرگزاري ها

خبرگزاري ها

سايتهاي خبري

سايتهاي خبري

اخبار


جمعي از همکاران گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با صعود به قلّة 3085 متري گوي زنگي از ارتفاعات ميشو در يام مرند ، پرچم تراکتورسازي را برفراز آن به اهتزاز در آوردند .
چهارشنبه 29 دی 1395
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل گروه صنعتي تراكتورسازي ايران در مسابقه فينال اين دوره از مسابقات تيم هاي حوزه مديريت و تامين قطعات به مصاف هم رفتند كه در پايان تيم حوزه مديريت توانست با نتيجه 2 برصفر حريف خود را از پيش رو بر دارد و به عنوان قه...
چهارشنبه 10 دی 1393